Przedszkole

Przedszkole

Misja przedszkola

Misją naszego przedszkola jest zapewnienie Dziecku poczucia bezpieczeństwa na drodze wrażliwości, otwartości i empatii, tak by w naturalny sposób mogło wykorzystać cały swój potencjał, rozwinąć w pełni osobowość i stać się szczęśliwym, energicznym, dbającym o siebie i innych człowiekiem.

Misję przedszkola realizujemy poprzez:

 • przyjmowanie do przedszkola całych Rodzin
 • rodzinną, ciepłą i przyjazną atmosferę
 • spokojną i niewymuszoną adaptację
 • naturalne, uporządkowane a jednocześnie inspirujące otoczenie
 • komunikację opartą na szacunku
 • uwrażliwienie Dzieci na dobro płynące z dbania o siebie i innych
 • wychowywanie do współpracy, wzajemnej pomocy, koleżeństwa
 • naukę poprzez doświadczenie a nie akademicki wykład
 • wspieranie i niehamowaniu dziecięcego potencjału i energii
 • naukę wyrażania emocji, empatię, pokojowe rozwiązywanie konfliktów
Dzieci w Ogrodzie Montessori:

 • mogą się brudzić, biegać boso po trawie i zamoczyć ubranie
 • uprawiać swój własny ogródek i opiekować się przedszkolnym zwierzątkiem
 • współtworzyć swoje przedszkolne otoczenie, by czuć się tu swojsko jak w domu
 • spędzać dużo czasu na powietrzu, w ruchu, zabawie
 • malować na kamieniach, skakać po kałużach, chodzić po deszczu
 • szczęśliwie spędzać czas dzieciństwa

Program

Realizujemy podstawę programową zgodnie z wytycznymi MEN. Traktujemy ją jednak jedynie jako punkt wyjścia do eksploracji różnych dziedzin wiedzy. Dlatego też w Ogrodzie Montessori pomoce rozwojowe podzielone są na kąciki zainteresowań takich jak:

 • Życie codzienne – dzieci zdobywają i udoskonalają elementarne umiejętności, doskonalą precyzję ruchów dłoni, rozwijają koncentrację i uwagę: przelewają wodę, czyszczą buty, zamiatają, nakrywają do stołu, polerują srebro, dbają o zwierzęta i rośliny
 • Sensoryka – jeden z najważniejszych działów związanych z rozwojem Dziecka, ponieważ Dzieci poznają świat właśnie dzięki zmysłom. Konkretna pomoc sensoryczna doskonali jeden zmysł np. zmysł wzroku przy pracy z kolorowymi tabliczkami (kolory podstawowe, pochodne, gradacja). Dzieci doświadczają smaku i zapachu cytrusów, przypraw, ziół. Natomiast wprowadzenie do świata wymiarów i kształtów jest pierwszym krokiem ku matematyce.
 • Matematyka – w prosty, przejrzysty i obrazowy sposób wprowadza Dzieci do świata liczb. Dzieci wprowadzane są w tajniki układu dziesiętnego przy pomocy tzw. złotych pereł. Dodają, odejmują, mnożą i dzielą z radością i przyjemnością.
 • Język – punktem wyjścia jest nieustanne poszerzanie słownictwa Dzieci oraz uwrażliwienie ich na dźwięki mowy ojczystej. Kiedy Dziecko wysłuchuje już dźwięki liter np. w słowie „dom” wówczas możemy zacząć pracę z szorstkimi literami
 • Kultura – biologia, geografia, historia oraz astronomia są prezentowane poprzez doświadczenia. Dzieci dowiedzą się w jaki sposób rozwijają się rośliny sadząc ziarenka w ogrodzie przedszkolnym, dbając o nie i na co dzień obserwując jak roślina wzrasta. Poznają najróżniejsze zakątki świata dzięki koszykom kulturowym z pamiątkami z całego świata. Dowiedzą się czym był „Wielki wybuch” w kosmosie poprzez eksperyment.

Wiedza zdobyta poprzez praktykę pozostaje w umyśle na zawsze

Zajęcia dodatkowe

W ramach czesnego oferujemy szeroką gamę zajęć:

 • Język angielski – codzienna obecność nauczyciela anglojęzycznego, który zwraca się do Dzieci w tym języku oraz dwa razy w tygodniu lekcje grupowe: piosenki, wierszyki, zabawy w języku angielskim;
 • Zajęcia umuzykalniające – codziennie w ramach spotkań na kręgu śpiewamy, gramy na instrumentach, bawimy się w rytm muzyki;
 • Sensoplastyka – czyli brudne zabawy mające na celu wielozmysłowe doznawanie przestrzeni, wspieranie motoryki małej, a także mowy Dziecka oraz jego poczucie bezpieczeństwa;
 • Ruch Rozwijający Sherborne – zajęcia ruchowe prowadzące do poznania własnego ciała, budowania relacji z drugim człowiekiem, współdziałania w grupie;
 • Logopedia – zajęcia grupowe mające na celu ćwiczenia narządów artykulacyjnych poprzez zabawę, poszerzanie słownictwa Dzieci, zabawy dźwiękonaśladowcze;
 • Lekcje gracji – Dzieci obserwują i czerpią informację od dorosłych, dlatego poprzez własny przykład będziemy wspierać Dzieci w nauce zachowań szanujących innych i nas samych;
 • Zajęcia kulinarne – będziemy uczyć się zdrowego sposobu odżywiania, sami przygotowywać sałatki, przekąski, zdrowe ciasta i ciasteczka;
 • Warsztaty eksperymentów – chcemy zgłębiać tajniki naszej codzienności, sprawdzać prawa fizyki, uczyć się działania w praktyce.

Nasze Przedszkole to miejsce otwarte na Świat, do którego będziemy zapraszać ciekawych ludzi, ale także organizować częste wycieczki do miejsc kultury, sztuki, nauki oraz bliskich przyrody (dodatkowe opłaty).

Organizacja pracy

Nasze przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do 17.00 z wyjątkiem dni wolnych od pracy, ustalonych przerw i wakacji letnich (3 tygodnie).

Plan dnia

7.00 – 9.00

schodzenie się Dzieci do przedszkola, powitanie, rozmowy na temat dnia poprzedniego lub zainteresowań. Wspólnie przygotowujemy salę do pracy: temperujemy kredki, myjemy owoce, składamy pranie.

9.00 – 11.30

praca własna z materiałem Montessori, każde Dziecko pracuje z interesującym je materiałem w swoim tempie. W tym czasie Dzieci mogą zjeść śniadanie, samodzielnie układają sobie talerz, sztućce, kubek.

11.30 – 12.00

wspólne spotkanie w kręgu podczas którego dzielimy się swoimi osiągnięciami, rozmawiamy o pogodzie, porze roku, poznajemy nowe treści (krąg w języku polskim lub angielskim); zajęcia dodatkowe.

12.15 – 13.45

zabawy na naszym podwórku i placu zabaw, spacery po okolicy.

14.00 – 14.30

dwudaniowy obiad w trakcie którego Dzieci i Nauczyciele wspólnie zasiadają do stołu. Dzieci same nalewają sobie z wazy zupy i nakładają drugie danie a potem porządkują stoliki.

14.30 – 16.00

odpoczynek, relaksacja, czytanie książeczek, druga praca własna, podwieczorek, zabawy konstrukcyjne,

16.00 – 17.00

rozchodzenie się Dzieci do domu, pożegnanie.

Immersja językowa

Immersja językowa z ang. immerse, czyli zanurzać się, stanowi jedną z metod nauczania języka obcego w placówkach dwujęzycznych dla Dzieci. Polega na wprowadzeniu Dziecka w świat języka obcego bez wyjaśnień w języku ojczystym. Dzięki temu Dzieci poznają język obcy intuicyjnie, obserwują uważnie otoczenie i sytuacje, których opis w danym języku przyjmują naturalnie. Proces ten przebiega analogicznie do poznawania języka ojczystego.

Neurodydaktyka i Montessori

Trawa nie rośnie szybciej, gdy się za nią ciągnie (…)

Marzena Żylińska
„Neurodydaktyka. Nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi”

W naszym przedszkolu opieramy się na filarach metody Montessori, którą łączymy z najnowszą wiedzą i nauką dotyczącą mózgu człowieka. W codziennej pracy wykorzystujemy wiedzę na temat komórek mózgu małego Dziecka, które są dwa razy bardziej aktywne od komórek mózgu osoby dorosłej.

Porozumienie bez przemocy

Porozumienie bez przemocy nazywane także „językiem serca” to upowszechniony przez M. Rosenberga sposób komunikowania się z ludźmi, w którym przyczyniamy się do poprawy jakości życia swojego i innych. Nie ma w tej metodzie niczego nowego. Rosenberg przypomniał jedynie starą prawdę, że podstawową potrzebą człowieka jest zaspokajanie potrzeb drugiego. Pokazał jak mówić i słuchać, by słowa miały znaczenie, czyli były nośnikiem tego, co widzimy, słyszymy, co czujemy i czego potrzebujemy.

Rodzicielstwo bliskości

Nasze przedszkole pracuje w oparciu o filozofię Rodzicielstwa Bliskości (ang. AttachmentParenting), która bazuje na zasadach teorii przywiązania w psychologii rozwojowej. Teoria ta mówi, że Dziecko tworzy z opiekunami silną więź emocjonalną, mającą wpływ na całe jego przyszłe życie.
Rodzicielstwo bliskości nie jest nową modą wychowania, lecz najstarszym ludzkim sposobem bycia ze swoim potomstwem, który umożliwił człowiekowi przetrwanie i rozwój. Dopiero w czasach rewolucji przemysłowej zaczęto dopatrywać się, iż niemowlęta „manipulują” Rodzicami, zamiast wierzyć w to, iż one po prostu komunikują swoje podstawowe potrzeby: bliskości, głodu, bezpieczeństwa.

Zdrowa dieta

Bardzo nam zależy na zdrowym odżywianiu naszych Dzieci. Pragniemy, by miały dobre nawyki żywieniowe. Dlatego też w naszym przedszkolu dzieci nie jedzą słodyczy, nie spożywają produktów z cukrem, słodzonych kolorowych napojów.