Warunki przyjęcia

Ogród Montessori

Warunki przyjęcia


Zgłoszenie Dziecka do przedszkola drogą telefoniczną bądź mailową.

Rozmowa z Rodzicami w przedszkolu.

Wypełnienie kwestionariusza osobowego Dziecka i przesłanie go mailem lub dostarczenie do przedszkola.

Adaptacja Dziecka w przedszkolu.

Uregulowanie wpisowego w kwocie 500zł i podpisanie umowy cywilno – prawnej z przedszkolem.

Odpłatność


Wpisowe

Czesne pakiet całodniowy
(pełna oferta wraz z całodniowym wyżywieniem)